Moss Språksenter

Om Oss

Over 10 års erfaring i logopedi

Kontakt Oss

Johanna Gustavsen

Logoped MNLL

Jeg heter Johanna og er utdannet i logopedi. Jeg har fullført en bachelorgrad i logopedi, en lisensiatgrad i logopedi og ett år av en toårig masterutdanning i Logopedi i Portugal.  Jeg har jobbet både på kommune og sykehus i Portugal. Jeg har også stor erfaring i poliklinikk.

Jeg var i 3 års praksisveileder ved Høyskolen for helsefag i Alcoitâo og ved Algarve universitetet.

Jeg har flere års klinisk erfaring innen hele det logopediske fagområdet. Jeg har deltatt på kurs i inn-og utland, og er oppdatert på forskning og nye tanker innen fagfeltet. Har også kurs og klinisk erfaring i bruk av Talk Tools og Letsip.